Email Marketing
for CRM

ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
ด้วยเครื่องมือในการทำ CRM
ที่องค์กรส่วนใหญ่มองข้าม
เข้าถึงลูกค้า คุ้มค่าแก่การลงทุน

กรอกข้อมูลรับโปรโมชั่น
ข้อมูลคอร์สเรียน

วัน : รอบที่1 30/11/2561 รอบที่2 21/12/2561 
เวลา : 10.00 – 17.00น.
สถานที่ : อาคาร กสท โทรคมนาคม
การเดินทาง : รถยนต์ส่วนบุคคล, BTS, MRT, เรือด่วนเจ้าพระยา
ภาษาที่ใช้สอน : ภาษาไทย

6,900.-

4,900.-

เมื่อกรอกรับสิทธิ์ภายในวันที่ 18/10/2561 เท่านั้น

อาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล
Digital Marketing Specialist
(Nipa Mail)

สิราวรรณ เจ๊กจันทึก
Digital Marketing Specialist
(Nipa Mail)

คำแนะนำหลักสูตร

     อีเมลมาร์เก็ตติ้ง เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ผู้เข้าเรียน อีเมลมาร์เก็ตติ้ง for การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า (CRM) จะได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบใกล้ชิดผู้สอน คอร์สเรียนนี้จะสอนคุณในการทำ  อีเมล & SMS Marketing ที่เหมาะกับองค์กรของท่าน ทำให้ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคอร์สเรียนไปปรับใช้องค์กรของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อน

 

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการใช้ อีเมลมาร์เก็ตติ้ง ในการติดต่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • เจ้าของธุรกิจที่มีฐานรายชื่อ อีเมล ของกลุ่มเป้าหมาย
  • องค์กรที่กำลังหาคอร์สเรียน อีเมลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับนักการตลาดที่ดูแลด้าน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า (CRM) ของบริษัทท่าน
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการ ลงมือปฎิบัติ กลุ่มเล็กไม่เกิน 15 ท่าน เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ ของ Nipa Academy
   สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกท่านและช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิด ทำให้ท่านสอบถามได้ทุกข้อสงสัย

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากคอร์สเรียน

  • เข้าใจหลักการและขั้นตอนในการทำ อีเมลมาร์เก็ตติ้ง
  • สร้างและปรับแต่งระบบจัดเก็บ อีเมล อัติโนมัติได้อย่างมืออาชีพ
  • สร้าง แคมเปญ เพื่อส่ง อีเมล แจ้งเตือนโปรโมชั่นของสินค้าได้

Course Outline

       คอร์สรูปแบบ workshop ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กับผู้สอน

       ช่วงเช้า
       1. Email Marketing introduction

          – Email marketing คืออะไร? สำคัญอย่างไร? ทำไมถึงจำเป็นต้องทำ?
          – ความแตกต่างระหว่าง Email กับ Email Marketing
          – แนวโน้มกระทำการตลาดผ่าน Email Marketing
          – ส่วนประกอบของ Email
          – ข้อดีของการใช้ Email Marketing
          – กลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ
       2. Secret of Success
          – รูปแบบการสร้างฐานรายชื่อ Email ลูกค้า
          – เทคนิคการเขียน Email Content ให้น่าสนใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้สนใจและติดตาม
          – สิ่งที่ควรระวังในการส่ง Email Marketing

          – ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ Email Campaign
       3. Workshop – NipaMail
          – วิธีสมัครใช้งาน NipaMail
          – การนำเข้าฐานรายชื่อ Email
          – การสร้าง Email Campaign
          – ความสํามารถพิเศษของระบบ ลูกเล่นเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับ Email แคมเปญ (Optional Features)
          – การตรวจสอบและวัดผลการส่ง Email จากรายงานสถิติ (Real Time Reporting)
          – Upgrade Account ของ NipaMail

       4. Success Story

สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูล

กรุณากรอกแบบฟอร์ม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เพิ่มเพื่อน

line@: @nipaads